Welkom bij Jumbo Golf

Privacy Statement

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Jumbo Golf. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Update mei 2018 - Wijziging Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Jumbo Golf

Jumbo Golf respecteert de privacy van al haar klanten (zowel de bezoekers van de webshop als van alle fysieke Jumbo Golf winkels) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk en veilig wordt behandeld. Medewerkers van Jumbo Golf delen uw mede waarvoor uw gegevens worden gebruikt. Uw gegevens en uw toestemming voor het (soort) gebruik van deze gegevens wordt nauwkeurig geregistreerd.

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze producten of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mail adres en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling of andere actie. Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop kunt u in de afrondende fase van uw bestelling aangeven of u de nieuwsbrief van Jumbo Golf wenst te ontvangen. Dit kunt u eenvoudig zelf aanpassen door het aan- of uitvinken van deze optie.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Jumbo Golf zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Dit is n.a.v. de wetswijziging AVG (mei 2018) ook vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst tussen Jumbo Golf en de andere partijen die gegevens namens Jumbo Golf kunnen inzien. Daarnaast maakt Jumbo Golf gebruik van Privacy by design. Dit wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van systemen die zijn ontworpen om geen onnodige klantgegevens vast te leggen.

Gegevens over het gebruik van onze website, zoals IP-adressen en Cookies, worden door Jumbo Golf gebruikt om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen. Jumbo Golf gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@jumbogolf.com. 

Als u bij www.jumbogolf.com een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een veilige server. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Jumbo Golf, dan kunt u een e-mail sturen naar info@jumbogolf.com. We helpen u natuurlijk ook graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Van Eerd Golf Retail BV - handelend onder de naam Jumbo Golf.